BESS (Battery Energy Storage System) Langerbruggekaai

In 2017 werd het startschot gegeven voor een batterijproject binnen ATS met steun van Luminus. Het batterijsysteem wordt geplaatst op een nieuwe site te Gent waar de mechanische activiteiten van de groep gebundeld worden.

De site is een showcase van een energieneutraal gebouw, waarbij alle gebruikte technieken door de groep zelf worden geïntegreerd. Er wordt decentrale energieproductie voorzien onder de vorm van zonnepanelen op het dak.

Het projectdoel is om het batterijsysteem als demo-unit ter beschikking te stellen voor geïnteresseerde KMO’s. Dit laat toe om de technische haalbaarheid voor de klant te demonstreren en zelf de nodige ervaring en knowhow op te doen.

De keuze is hierbij gevallen op een batterijopslagsysteem van ABB. Het systeem voldoet aan de vooropgestelde vereisten en de samenwerkingsverbanden met ATS waren reeds aanwezig.

Begin 2019 ging het batterijproject in uitvoering. In een eerste fase wordt de focus gelegd op het verhogen van de zelfconsumptie, peak shaving en inspelen op de energieprijzen door intelligent te op- en ontladen. In een latere fase zal het batterijsysteem ook als noodstroomvoorziening gebruikt kunnen worden.

Het aansturen van de batterij gebeurt d.m.v. een ‘cloud-based’ energiebeheersysteem dat beschikbaar wordt gesteld via een online platform. Dit platform wordt beheerd door een externe partij die zich specialiseert in het ontwikkelen van algoritmes om de aansturing van het batterijsysteem te optimaliseren. De communicatie tussen het batterijsysteem en de derde partij werd opgezet door de softwareafdeling van ATS.

Tijdens het project wordt de levensduur van de verschillende componenten in het batterijsysteem opgevolgd, alsook de onderhoudskost en het eigenverbruik. Na verloop van tijd moet dit toelaten om de rendabiliteit beter in te schatten.

 

Omvang van de diensten:

  • Ontwerp en plaatsing van de middenspannings- en laagspanningsvermogenverdeling van de volledige site. Hierbij werd een unieke manier van inkoppelen uitgewerkt om de functionaliteiten van het batterijsysteem optimaal te benutten.
  • Ontwerp en bouw van de elektrische borden
  • Dimensionering van de zonnepanelen.
  • Dimensionering, plaatsen en inkoppelen van het batterijsysteem
  • Opzetten van de communicatie tussen het batterijsysteem en energiebeheersysteem
  • Opvolgen van de kosten en prestaties van het batterijsysteem

 

 

Expertises: